Vanliga frågor

Finansiering

Rättskydd  (ingår i hemförsäkringen) kan beviljas av försäkringsbolaget om parterna bott isär minst ett år sedan tvist uppkom. Försäkringen ska också ha varit i bruk en viss tid. För tvistemål gäller särskilda beloppsgränser.

Allmän rättshjälp kan beviljas av domstol eller Rätthjälpsmyndigheten om part inte har rättsskydd och om parten inte har en årsinkomst överstigande 260 000 kr, viss hänsyn tas till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning.

Vad kostar det att anlita advokat?

I de ärenden och mål som rättsskydd eller allmän rättshjälp beviljats i gäller den s k rättshjälpstaxan, 1 755 kr/timme inkl. moms (2020). För det fall klienten har en hemförsäkring ingår rättsskydd som i första hand kan subventionera en tvist genom att bekosta ombudsarvodet med avdrag för en självrisk som vanligtvis uppgår till 20 % av ombudskostnaden.

I andra hand kan allmän rättshjälp beviljas och då beslutar domstol vilken rättshjälpsavgift klienten själv ska betala. Rättshjälpsavgiften bestäms  till en viss procentsats, mellan 2-40 %, av ombudsarvodet.

I mån av behov och efter särskild överenskommelse med advokatbyrån kan uppdelning/avbetalning av arvodet beviljas.

Vad är god advokatsed?

Yrkesetiska regler bl a om advokatens roll och hur advokater ska förhålla sig gentemot klient, motpart, domstol m fl. Reglerna omfattar advokatens tystnadsplikt, jäv, försäkringsskydd (advokater omfattas av en obligatorisk ansvarförsäkring). Disciplinåtgärder kan följa om advokat bryter mot reglerna.

För fler vanliga frågor följ Advokat Lucie H Skantz på fb

Följ advokatbyrån på Facebook

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException

Stort grattis Caroline🌟 ... Läs merLäs mindre

3 månader sedan  ·  

Läs mer

Har du utsatts för sexualbrott kan samtal med någon/några som upplevt något liknande vara mycket läkande. I rollen som målsägandebiträde får vi många insikter i den likartade emotionella återhämtningen.
Advokatbyrån arrangerar nu sådana samtal.

Intresserade är välkomna med frågor och anmälan om deltagande via www.advokatskantz.se, lucie.skantz@advokatskantz.se eller per telefon 016-12 80 10
... Läs merLäs mindre

3 månader sedan  ·  

Läs mer

Nu är vi redo för framtidsfullmakter, bouppteckningar, vårdnadsmål, arvskiften, uppdrag som målsägandebiträde.... ... Läs merLäs mindre

5 månader sedan  ·  

Läs mer