Vanliga frågor

Finansiering

Rättskydd  (ingår i hemförsäkringen) kan beviljas av försäkringsbolaget om parterna bott isär minst ett år sedan tvist uppkom. Försäkringen ska också ha varit i bruk en viss tid. För tvistemål gäller särskilda beloppsgränser.

Allmän rättshjälp kan beviljas av domstol eller Rätthjälpsmyndigheten om part inte har rättsskydd och om parten inte har en årsinkomst överstigande 260 000 kr, viss hänsyn tas till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning.

Vad kostar det att anlita advokat?

I de ärenden och mål som rättsskydd eller allmän rättshjälp beviljats i gäller den s k rättshjälpstaxan, 1 781 kr/timme inkl. moms (2021). För det fall klienten har en hemförsäkring ingår rättsskydd som i första hand kan subventionera en tvist genom att bekosta ombudsarvodet med avdrag för en självrisk som vanligtvis uppgår till 20 % av ombudskostnaden.

I andra hand kan allmän rättshjälp beviljas och då beslutar domstol vilken rättshjälpsavgift klienten själv ska betala. Rättshjälpsavgiften bestäms  till en viss procentsats, mellan 2-40 %, av ombudsarvodet.

I mån av behov och efter särskild överenskommelse med advokatbyrån kan uppdelning/avbetalning av arvodet beviljas.

Vad är god advokatsed?

Yrkesetiska regler bl a om advokatens roll och hur advokater ska förhålla sig gentemot klient, motpart, domstol m fl. Reglerna omfattar advokatens tystnadsplikt, jäv, försäkringsskydd (advokater omfattas av en obligatorisk ansvarförsäkring). Disciplinåtgärder kan följa om advokat bryter mot reglerna.

För fler vanliga frågor följ Advokat Lucie H Skantz på fb

Följ advokatbyrån på Facebook
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException
Advokat är en i lag skyddad titel (till skillnad från jurist). Titeln får bara användas av ledamöter av @sveriges_advokatsamfund.Det ställs höga krav för att bli advokat. Advokater följer etiska regler vilka syftar till att garantera klienten största möjliga trygghet. Mest centrala bland de etiska reglerna är de som garanterar advokatens oberoende, lojalitet med klienten, tystnadsplikt och skyldighet att se till att ens uppdrag är fria från intressekonflikter. Advokater står under Advokatsamfundets tillsyn. Inför Advokatsamfundet ansvarar advokater för att de själva, deras biträdande jurister och annan personal på advokatbyrån följer det etiska regelverket.Kort sagt – med en advokat får du ett ombud som är skyldig enligt lag att följa regler så att du som klient kan känna dig trygg.Om du behöver någon som hjälper dig med familjerelaterad juridik, ta gärna kontakt. Men oavsett vem du väljer som ombud – välj en advokat.Om du har frågor kring vad det innebär att anlita en advokat är du välkommen att höra av dig.#väljenadvokat #familjerätt #advokat #advokatetik #advokatsamfundetNew Adventure (Instrumental) performed by Paul Werner, licensed from Triple Scoop Music. ... Läs merLäs mindre

3 månader sedan  ·  

Läs mer
Varför ska jag välja en advokat?one-lnk.com/x1e7xj9gHLB5xc6zNM3MelRhH5GwnHTv4ULRO7Kh3lbNNrhKJYiaI0edjjWFl4kde0Ek_a8m9tFdzKnNIBKbV... ... Läs merLäs mindre

3 månader sedan  ·  

Läs mer